CURS DE CONTACONTES

<p>El conte ajuda al nen a ampliar les seves capacitats per resoldre els problemes quotidians.<br />
S’identifica amb els personatges i, a través d’ells, encara els seus problemes d’es d’un altra perspectiva.<br />
Els contes fomenten la creativitat i la capacitat inventiva dels infants. Amb la narració del contes els educadors, a més, potencien en els seu alumnat la lecto-escriptura. Els educadors no poden obviar una eina tant important. Quan els educadors dediquen temps a la narració de contes, estan treballant camps fonamentals en l’educació dels infants: creativitat i imaginació, animació lectora, habilitats socials, transmissió de valors.</p>
<p>images</p>
<p>Objectius del monogràfic</p>
<p>Oferir els recursos necessaris per realitzar una bona narració d’un conte, per fomentar la imaginació dels nens a través d’ell i generar així una animació a la lectura en els infants:</p>
<p>· Valorant el paper educatiu dels contes per a la infància.<br />
· Sabent discernir les diferents parts de la narració.<br />
· Descobrint i potenciant les eines de les que cadascú disposem per explicar un conte d’una manera fluïda i captivadora.<br />
· Adquirint habilitats comunicatives i expressives.<br />
· Coneixent recursos diferents per enriquir la narració de contes a l’aula.</p>
<p>Curs de Conta Contes II: La posada en escena ( 3ª edició)</p>
<p>Dates: del 2 de febrer al 2 de març de 2018.</p>
<p>Horaris: tots els divendres de 17.30 a 20,30 hores.</p>
<p>Durada: 20 hores.</p>
<p>Matrícula: 75€.</p>
<p>Les inscripcions s’han de realitzar a través d’aquest</p>
<p>FORMULARI</p>