ESTUDIS PROFESSIONALS DE TEATRE

Formació Professional en Estudis de Teatre que comprèn un itinerari formatiu de 1250 hores desplegades en tres cursos acadèmics.

Les matèries troncals que es treballen al llarg de l’itinerari són el cos, la veu i la interpretació transitant pels principals territoris dramàtics així com pràctiques escèniques en diversos projectes i equipaments, sense oblidar altres aprenentatges necessaris per consolidar la formació teatral com són la història del teatre o les pautes per l’elaboració d’un projecte propi teatral.

El programari està dissenyat amb la finalitat de dotar a l’alumnat de les eines, competències i habilitats adients per ser actors/actrius professionals i inserir-se en l’ àmbit laboral de les Arts Escèniques i Audiovisuals des d’una mirada i comprensió transdisciplinària del fet escènic.

La creació i la investigació són els eixos fonamentals en tot el desenvolupament pedagògic i didàctic del pla d’estudis a partir de l’observació, la documentació i la pràctica com a claus metodològiques.

La formació s’estructura en dos tardes setmanals, a més d’ intensius en cap de setmana i monogràfics al juliol. Les assignatures són eminentment pràctiques i estan interconnectades de manera que el programa formatiu permet una transferència i aplicabilitat entre les diferents disciplines estudiades.

L’aprenentatge es completa amb avaluacions trimestrals per afavorir l’assoliment d’objectius per part de l’alumne i l’acompanyament per part d’un/a tutor/a en la creació del projecte personal al final dels seus estudis.

Els estudis són impartits per un equip docent en actiu amb formació professional acadèmica i amb llarga trajectòria artística possibilitant el contrast en cadascuna de les matèries i continguts formatius.

Un cop completat l’itinerari formatiu a l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta l’alumne/a rep el Títol d’Estudis Professionals de l’ACET (l’Associació Catalana d’Escoles de Teatre – Estudis Professionals).  La tasca de l’ACET està reconeguda pel sindicat d’actors i actrius català: l’AADPC -Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya-, que avala els alumnes que han completat els estudis professionals en les escoles adscrites i poden incorporar-se a l’AADPC.

Curs regular d’octubre a juny i monogràfic al juliol. (10 mesos)

Primer:

Matèries: Màscara / Entrenament de la veu/ Oralitat aplicada a l’escena/ Interpretació/Pràctica escènica
Intensius en cap de semana a raó d’un per trimestre
Continguts: Energia / Gest / Biomecànica i anàlisi del moviment
Monogràfic al juliol de 20 hores de durada.”Viatge per la màscara: de la màscara larvària a la creació de personatges”.

Matrícula: 30€
Mensualitat: 150€ -Entrevista prèvia a l’acceptació de la matrícula-


Segon:

Matèries: Entrenament de la veu/ Entrenament corporal/ Interpretació: gèneres teatrals/ Taller de creació/Pràctica escènica
Intensius en cap de setmana a raó d’un per trimestre.
Continguts: “Tallers de creació en Tragèdia/Bufons/Commèdia dell arte” amb especialistes de les matèries
Monogràfic al juliol de 20 hores de durada. “Viatge pels territoris dramàtics: de la tragèdia al clown”

Matrícula: 30€
Mensualitat: 150€ 


Tercer:

Matèries: Història del teatre/ Projecte Personal/ Interpretació: gèneres teatrals/ Taller de creació/Pràctica escènica
Intensius en cap de setmana a raó d’un per trimestre.
Continguts: Teoria dramàtica i dramatúrgia / Taller de creació / Línies de creació d’un projecte teatral: creació, producció, circuits de distribució
Monogràfic al juliol de 50 hores de durada: “Presentació del Projecte Personal”

Matrícula: 30€
Mensualitat: 150€