EL TEATRE VA ALS INSTITUTS

L’EtcA ofereix als Instituts de Secundària la possibilitat de cursar un projecte teatral al propi institut en el que el teatre sigui l’eix transversal i els alumnes els protagonistes. El projecte anirà vinculat a la creació d’una peça artística que es mostrarà en públic i que versarà sobre un tema concret.

Objectius:

Posar en pràctica competències creatives i comunicatives a través del joc teatral.
Afiançar la iniciativa personal, el descobriment i la confiança en les pròpies capacitats i en les dels companys/es.
Entendre què és un procés creatiu i la importància i riquesa de protagonitzar-lo en grup
Introduir als joves en la cultura teatral.

Elaboració del projecte:

  • Definir les necessitats del centre, així com les característiques: nombre d’alumnes participants, temps d’execució de l’activitat/s, finalitat de la jornada, espais disponibles per realitzar l’activitat.
    Elaboració d’un pla i pressupost ajustat a les demandes/necessitats del centre.