L‘Escola de Teatre i Circ d’Amposta ja forma part de l‘ACET (L’Associació Catalana d’Escoles de Teatre)

A partir d’aquest mes de juliol i fruit del treball realitzat en els tres anys de trajectòria, l’Escola de teatre i circ d’Amposta forma part de l’ ACET Catalunya Ensenyaments Professionals de Teatre

L’ACET- Associació Catalana d’Escoles de Teatre- és una entitat sense ànim de lucre, fundada el 1999, que aplega la gran majoria de les escoles de teatre professionals de #Catalunya.

L’ACET és un segell de garantia: per formar-ne part, les escoles associades han de complir una sèrie de requisits –estrictes- que garanteixen que els alumnes reben una formació de qualitat.

Per les escoles de l’ACET han passat la gran majoria dels professionals de l’escena catalana (teatre, cinema i televisió).

L’ACET és un reflex de la diversitat i la riquesa de l’ensenyament teatral a Catalunya. Cadascuna de les escoles disposa de total independència per confeccionar el seu programa d’estudis, tant pel que fa a la metodologia com als continguts.

El conjunt de les escoles de l’ACET, ofereix un amplíssim ventall de possibilitats en el camp de la formació teatral: des de cursos d’iniciació fins a estudis professionals, passant per cursos d’especialització, reciclatge o postgrau.

L’ACET ha impulsat i participat en el disseny i el desenvolupament de continguts de la Qualificació professional d’actuació en públic i en mitjans audiovisuals, conjuntament amb l’Institut Català de Qualificacions Professionals (Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya).

L’ACET ha treballat conjuntament amb l’Institut del Teatre i amb la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Regim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la confecció del Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral.

La tasca de l’ACET està reconeguda pel sindicat d’actors català: l’ AADPC -L’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya-, que avala els alumnes que han completat els estudis professionals en alguna de les escoles i volen ser membres del sindicat.

L’ACET és membre del CoNCA – Consell Nacional de la Cultura i de les Artsi de la Plataforma d’Ensenyament Artístic de Barcelona. L’ACET col·labora amb l’ @Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (ICUB) amb l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC). Per formar part de l’ACET s’han d’acomplir una sèrie de requisits, en quant a la rigorositat pedagògica.

L’Escola de teatre i circ d’Amposta-EtcA és l’única escola d’arts escèniques de les Terres de l’Ebre admesa a l’ACET i els seus alumnes podran gaudir, a partir del proper curs, del carnet de l’ACET i dels avantatges que suposa.

+ Info: http://etca.cat/lescola/presentacio/