CONVOCATORIA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE I CIRC D’AMPOSTA – TERRES DE L’EBRE
De l’11 al 13 d’octubre 2019

Les companyies professionals interessades a presentar una proposta de participació en el Programa Oficial del FesticAM poden enviar la documentació (projecte + fitxa tècnica + DVD o enllaç a YouTube o Vimeo + dades de contacte) entre el 20 de desembre 2018 i el 15 de març de 2019 enviant-ho per correu postal, o bé, omplint el formulari online.

 

FesticAM
PROGRAMACIÓ 2019
Direcció Artística
Pl. Ajuntament 6 2ª Planta
43870 Amposta
Te: (34) 657 931 625 – 977 70 09 04
etca.info@gmail.com
www.etca.cat/festicam2018
Entre les propostes presentades es realitzarà una selecció tenint en compte criteris de qualitat i originalitat, la representació de les diferents arts escèniques, l’adequació als espais disponibles i les necessitats, tant artístiques com de producció, de l’organització del Festival.

IMPORTANTLa tramesa de documentació implica l’acceptació de les Condicions de Participació (Annexos)

 

Condicions de participació FesticAM

Les companyies que presentin una proposta de participació artística al FesticAm i siguin seleccionades dins el Programa Oficial, han d’acceptar les Condicions de Participació establertes pel Festival i signar el contracte corresponent.
Condicions econòmiques
Les companyies incloses dins el Programa Oficial percebran com a prestació econòmica una quantitat fixa en concepte de despeses generals, de transport, dietes i allotjament.
Condicions tècniques
La fitxa tècnica presentada a la direcció artística en el moment de la negociació de la programació de la peça és la que quedarà validada com a definitiva. Qualsevol canvi o afegit posterior en aquesta fitxa anirà a càrrec de la companyia.
El FesticAM no subministrarà cap tipus de material escenogràfic ni fungible (com ara gelatines, làmpades, pirotècnia…) ni tampoc instruments musicals ni projectors audiovisuals.
Els tècnics del FesticAM són responsables de la instal·lació dels equips i donen suport al muntatge. Els tècnics de la companyia són responsables del muntatge i de portar la funció.
Final
Aquestes Condicions de participació de les companyies estan subjectes i supeditades al contracte que se signarà entre la companyia i l’Ajuntament d’Amposta – FesticAM.